Botanical Drawings of A. PoiretBack to Gallery

Botanical Drawings of A. Poiret

DRAWING NUMBER 118-B, REVERSO.

Artist: A. Poiret. Del.

Notes by Charles Gaudichaud Beaupré.

S III. BOEHMERIA.

Flores dioeci, rarissimè monoeci. Calix in masculis quadri-rarò quinquedivisus, in femineis tubulosus, ore obsoletè quadridentatus; fructifer ventricosus, interdùm carnosus. Stamina quator vel quinque. Filamenta incurva, tardiùs patentia. Antherae subrotundae. Ovarium liberum, rectum; in floribus masculis abortiens, conicum vel clavatum, glabrum vel pilosum. Ovulum erectum apiceque vasis filiformibus afixum. Stigma sessile, elongatum, nonnisi ad unnum latus villosum. Achenium rectum, ellipticum, subglobosum vel depresso- conicum, membranaceum vel indurato-lignosum. Embryo rectus.
Arbores vel fructices. Folia alterna vel opposita. Flores capitati.

1. BOEHMERIA
Flores dioeci, rarisimè monoeci. Masc. : Calix quadri- vel quinquepartitus. Stamina 4 vel 5. Pistilli rudimentum conicum vel clavatum, glabrum vel lanatum. Flores Fem. : Calix pilosus limbo subquadridentatus; ovarium sessile vel pedicellatum. Achenium ovatoellipticum, laeve vel leviter tuberculatum, calyce membranaceo obtectum.
Folia alterna (procris !) vel opposita (boehmeria genuinae). Receptacula carnosa in speciebus alterfoniliis.

1. BOEHMERIA (procris) candoleana. Pl. 118.
B. dioica; arborea; foliis alternis, subrotundo-ovatis, acutis, basi rotundatis, trinerviis, crenatis, suprà pilosiusculis, subtùs tenuissimè albido-tomentosis; receptaculis carnosis, bacciformibus, albis.
Incolarum.

In insulis Mariannis (Guam).

2. BOEHMERIA (procris) nivea.
B.dioica; foliis alternis ovatis, acuminatis, basi acutis, trinerviis, argutè et grossè serratis, reticulato-venosis, suprà scabris, subtùs niveo-tomentosis.

Urtica nivea? Rumph. 5 tab. 79, I. Willd., Lour., Pers, 2, pag. 555.
Incolarum.

In insulis Mariannis.

num. (Guam).

Aliae species hujus generis sunt:
s. 1. Folia alterna (procris): Procris urticaefolia (H.Juss.); urtica cinerascens ! Poiret, vent; u. Lamiifolia, Juss u. Fructescens, Poiret, (H.Juss.) ; u. tomentosa, Poiret ; parietaria sonneratii, Poiret, Dict., u. spicata. Thumb. ; u. arborea ! L. (H.Deléss.) u fructicosa (frutescens), Thumb. (Id.) ; u. maculata, L., Savig., (Lam. III. Tab. 763, f.I), L, ; u.ramiflora, Jacq.; u. Pellucida, Labill. Sert. Austr. Cal. Tab. 80; u. tenacissima, H. Mus., &c.
S II. Folia opposita (boehmeria) : Urtica palustris, Juss. ; u. Cylindrica, Mich., L.; u. Tomentosa! U. Rotundifolia, Sabig., Poiret (I) ; caudata, Savig., Poir., Encycl.; u. Interrupta, L; (u.filiformis, Walt., L.) ; u. Scabrella! Lesch., &c.

MARIANA ISLAND (GUAM).

PAGE 499-500-501.

top